Top những điều quan trọng khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng

, , , , ,

Cá nhân mình thấy bán mạnh cắt lỗ, vậy là cũng khá khớp, cá nhân phải bán mạnh thì tổ chức mới gom vào giá rẻ được. tâm lý đám đông chắc chắn nản cực độ rồi

VPB năm nay đang kì vọng vào tieu dùng phục hồi từ FE, game chính của năm nay lại đến thêm từ VPBS. Mỏ vàng khai thác triệt để của hệ sinh thái VPB. Thanks!

TCB đang bắt đầu cần phải chuyển dịch đến những phân khúc khách hàng bán lẻ để da dạng khẩu vị đầu tư, nếu chỉ tập trung vào hệ sinh thái thì sẽ rất rủi ro nếu 1 trong các tổ chức DN đó gặp khó khăn như nhóm V hiện tại. Thanks!

Siêu phẩm này nên mua khi có giá 40. Thanks!

Cổ đông Techcombank (TCB) chuẩn bị nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15% Ngày 2/5, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank, TCB) đã có Quyết định triển khai việc chia cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng. Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 22/5/2024. Tỷ lệ thực hiện là 15%/cổ phần, tức 1 cổ phần nhận 1.500 đồng. Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5.283 tỷ đồng. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt là 5/6/2024. Bên cạnh đó, HĐQT Techcombank cũng có Quyết định thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Theo đó, Techcombank sẽ phát hành hơn 3,5 tỷ cổ phiếu cho cổ đông, tương đương tỷ lệ phát hành là 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền nhận cổ phiếu, 1 quyền nhận cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Sau phát hành, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng gấp đôi lên gần 70.500 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong vòng 45 ngày kể từ ngày Uỷ ban CKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

https://vietstock.vn/2024/05/muc-dinh-gia-khac-nhau-trong-cac-nhom-ngan-hang-757-1185974.htm

Những ngân hàng nhà nước sẽ có mức định giá P/B từ 2 lần trở lên nên CTG VCB hay BID sẽ có giá cao hơn. CTG có thể đạt 4x đến 5x. BID 5x. VCB 6x 7x.

Những ngân hàng khác chỉ có mức định giá 1 đến 1.5 lần về P/B.


SHB cho ai quan tâm.

VPB chia cổ tức tiền 10%, chuẩn bị chạy thôi.

https://vietstock.vn/2024/05/nhnn-de-xuat-gia-han-thong-tu-02-ve-co-cau-no-them-6-thang-757-1190390.htm

Cầm máu cho nền kinh tế và bank, có thêm thời gian trả nợ. Sau đó nếu vẫn không trả được nợ thì nợ xấu sẽ rõ ràng và thực nhất.

Cụ đánh giá sắp tới nhóm bank có ổn không, khi thị trường gần hồi về đỉnh cũ rồi mà nhóm bank vẫn khá yếu

1 Likes

Nhóm BANK sẽ đi ngang trong quý 2 và quý 3. Đầu quý 4 sẽ tăng lại khi tăng trưởng tín dụng tăng.

https://nguoiquansat.vn/he-lo-tien-do-tang-von-khung-cua-nhom-big4-ngan-hang-132174.html