Top những điều quan trọng khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng

, , , , ,

MSB là 1 trong những ngân hàng không nên đầu tư.

BANK chưa tăng được ae nhé nên chưa cần vội đâu.

1 Likes

Múc VPB thoai.

Mua VPB nào ae ơi.20 21 thẳng tiến. Tuổi đó đẹp

VPB tiền vào liên tục trong 5 phiên gần đây. Thuận lợi cho một nhịp tăng mạnh!

Sau VPB sẽ đến SHB đấy quý dị!

1 Likes