TTCK cũng chỉ là canh Bạc thôi

Canh Bạc ở đây hiểu theo nghĩa tấ cả NĐT nghiệp dư cũng chỉ như người dự báo thời tiết ngày mai ngày hôm sau dựa trên dự cảm phỏng đoán theo dự liệu không chắc chắn của ngày hôm qua … Khi mà tương lai không rõ được

2 Likes

co vẻ yếu

4 Likes

Vậy quay sang đầu tư cơ bản thôi bác. Nhưng ít người làm được vì lợi nhuận không bằng đầu cơ đánh lướt, mà lại còn nhàm chán và tẻ nhạt khi gần như không có hoạt động mua bán gì hàng ngày :slight_smile:

1 Likes

Yeu sac

có vẻ mạnh