VNIndex leo ở đỉnh,Măc ơ ngọn

FPT SJS ACB IJC BCM PVD PVS PVT DXG

11 Likes

Thế lại dc về bờ

Em chào a Tony nhé :grinning:

bác Tony có nụ cười duyên như con gái :smiley:

bác leo hẳn lên ngọn cây cho nó đúng chủ đề