VOSCO - Hoàng kim trở lại. Lợi nhuận gấp 284 lần, Vượt đỉnh lịch sử

Nga lập hạm đội bóng đêm bá chủ tàu dầu đối đầu phương tây.
Trung gom Cont, gom cảng trên thế giới để bá chủ logistic đối đầu phương tây.
TQ đã ôm 8/10 cảng lớn nhất thế giới, sẽ dùng con bài logistic để đối phó ctranh thương mại

GMD mai chia giá xong lên tàu là oke đúng không bác

Quý 2 VOS lãi khoảng 550 tỉ, trong đó:

  1. Bán tàu khoảng 395 tỉ
  2. Core chính khoảng 150 tỉ.
    Tuy nhiên cách hạch toán tăng trích hết khấu hao 03 tàu để bán trong quý 3,4 nên giấu lợi nhuận 150 tỉ. ( quý 1 trích khấu hao 50 tỉ, quý 2 trích khoảng 200 tỉ)
    Doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch năm, vượt đỉnh thời đại. Việc còn lại các a lái làm việc ra sao.

vos qua Lái nó lừa vét máng ae rùi, nay lại tím

1 Likes

Các a lái biết chơi vãi c, kqkd tăng trưởng nhất 3 sàn mà đè ra hiếp tới chốn. :smile:

Vos kế hoạch 2024:

  1. Doanh thu 2.400 tỉ, Thực hiện 6 tháng 2.900 tỉ vượt 20%.
  2. Lợi nhuận: 320 tỉ, thực hiện 6 tháng 427 tỉ vượt 30%.

Vosco (VOS) ghi nhận doanh thu quý 2/2024 đạt 1.872 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng vượt doanh thu khiến công ty lỗ gộp 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ khoản lợi nhuận khác 393 tỷ đồng, doanh nghiệp này lãi 344 tỷ đồng trước thuế, tăng hơn 5.200%. Khoản thu nhập đột biến này của Vosco đến từ việc thanh lý tài sản.

Bố các a lái, đạp ghê vậy. Làm công ty phải thuyết minh sớm.
Trích khấu hao giấu lãi 100 tỉ mà ae bị đạp quá


1 Likes