DDV - ''Con cừu đen" trong gia đình Tập đoàn Hóa chất Việt Nam


image
Giá phân DAP tiếp tục tăng thì DDV chạy khỏi đâu nữa chỉ còn đường mà tăng thôi

Tăng lên 15 nghỉ ngơi chút chờ BCTC quý 1 ra tuyệt vời và chạy tiếp.

2 Likes

cứ đều đều như này chả mấy lại lên 15 anh ạ

1 Likes

Đúng em a. Cùng chờ xem nhé

DDV ngày nào cũng lầm lũi đi lên 2-3% chả mấy lại hết giá 12

Nay BFC ce. Mai DDV tạm nghỉ mai vào pha.


DDV siêu phẩmmmmmmmmmmm

1 Likes

DDV đường lên 19 chả mấy là tới

1 Likes

Quý 4/2023 LNST là 62 tỷ đó bác

Quý 4/2023 đã 64 tỷ rồi thì quý này em nghĩ cũng loanh quanh tầm đó hoặc 80 tỷ anh ạ

1 Likes

Khủng khiếp em a.

1 Likes


DDV lệnh gì đâyyyyy

Lệnh bán bị mút chùn chụt hihi

ai bán tiếc luôn anh ạ

DDV quá khét rồi. Lên 19 phút mốt

Chắc ít ra phải tăng đến 19/4


DDV bắt đầu vào nhịp chỉnh. Giá 14 anh em làm vòng nữa nhé

2 Likes

Chuẩn bị làm vòng nữa thôi bác

Múc, target 19

Chuẩn bị đạn dược múc thôi anh ạ. Phiên nay xác nhận rồi ạ

2 Likes