GDA - Ngọc sáng ẩn trong đá, cơ hội vàng để đầu tư lâu dài

Hy vọng năm nay khởi công nhà máy mới. Treo lâu quá.

32 rồi, cửa 40 sáng như ánh mặt trời

Tin đồn: GDA hoàn thành 100% kế hoạch chỉ tiêu đề ra ngay trong năm 2024. Có thể là quý 2 hoặc quý 3 đã hoàn thành rồi


Tin vui ra liên tiếp nhau thế này thì đường lên 40 là dễ ạ

1 Likes