KBC IDC VGC SZC GVR - BĐS KCN phân khúc chưa bao giờ hết "hot"

tham thế bác ngày nào cũng muốn nó chạy:D

Thế mới đúng tâm lý kkk

Tăng 200đ còn gì nữa. Thế thôi, lồi mồm rồi còn gì. :laughing: :laughing: :laughing:

Chọn đúng cổ ở nhịp hồi phục lần này tài khoản cũng rủng rỉnh rồi.


:)) Ông này lại quay lại đầu tư IDC thì khả năng là IDC tạo đỉnh rồi.
Nhớ một thời giá 4x thì chê lên chê xuống, giờ 6x thì lại thấy đu bám rồi. Chia buồn cho các cổ đông IDC.