Học các quy tắc, sau đó phá vỡ các quy tắc

, , ,

Học các quy tắc, sau đó phá vỡ các quy tắc .

Warren Buffett & Charlie Munger: Intrinsic Value

Dưới đây là bản dịch tương đối bài nói chuyện của Warren Buffett và Charlie Munger :

"Trong đó, chúng tôi thường xuyên công bố giá trị số sách trên mỗi cổ phần, một con số dễ tính, mặc dù con số này cũng có những hạn chế nhất định. Những hạn chế đó là giá trị sổ sách không phát sinh sự gia tăng giá trị các chứng khoản doanh nghiệp mà chúng tôi đang nắm giữ (ám chỉ giá trị thực của những cổ phiếu đó chưa được phản ánh) , giá trị sổ sách chỉ phản ánh cảc chứng khoán doanh nghiệp đó tại mức giá hiện tại (giá thị trường của cổ phiếu). Đúng hơn, giá trị số sách phản ánh không đầy đủ giá trị những doanh nghiệp mà chủng tôi kiểm soát, giá trị nội tại thực sự có thể khác so với giá trị sổ sách của chúng tôi.

Sự chênh lệch có thể đi theo một trong hai hướng. Ví dụ, vào năm 1964, chúng tôi có thể xác nhận rằng giá trị sổ sách trên mỗi của phần của Berkshire là 19,46 USD. Tuy nhiên, con số đó đã vượt qua đáng kế giá trị nội tại của doanh nghiệp, vì tất cả các “nguồn tài nguyên” của công ty đã bị mắc kẹt trong một doanh nghiệp dệt may có lợi nhuận kém hơn trung bình.

Tài sản mô hình kinh doanh dệt may của chúng tôi không thể mang lại giá trị thanh lý tương ứng với giá trị sổ sách. Tuy nhiên hiện nay tình hình Berkshire đã bị đảo ngược. Bây giờ, giá trị sổ sách của chủng tôi thấp hơn đáng kể so với giá trị nội tại của Berkshire, điều này hoàn toàn đúng vì nhiều doanh nghiệp chúng tôi kiểm soát có giá trị cao hơn nhiều so với giá trị số sách của họ hiện tại. Mặc dù “sự không đầy đủ” của giá trị số sách, chúng tôi vẫn cung cấp cho bạn giá trị này, vì nó là nguyên liệu “thô” cần thiết để ước lượng giá trị nội tại. Nói cách khác, phần trăm thay đổi trong giá trị sổ sách bất kỳ năm nào sẽ gần hợp lý với sự thay đổi trong giá trị nội tại của năm đó.

Bạn có thể hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa giá trị sổ sách và giá trị tại dạng đầu tư sau: “Học đại học”. Hãy nghĩ “chi phí để được học đại học” như là “giá trị sổ sách”. Nếu chi phí này được tính chính xác, nó sẽ bao gồm các khoản thu nhập mà sinh viên đã bỏ qua vì anh ta chọn đi học đại học hơn là tìm kiếm công việc để làm.

Đối với bài tập này, chúng ta sẽ bỏ qua các lợi ích phi kinh tế quan trọng của việc giáo dục và chỉ tập trung vào giá trị kinh tế của nó. Đầu tiên, chúng ta phải ước tính thu nhập mà sinh viên sau tốt nghiệp sẽ nhận được trong suốt cuộc đời của anh ấy và trừ đi thu nhập mà anh ta sẽ kiếm được nếu anh ta không đi học đại học. Nó sẽ mang lại cho chúng ta một con số dương, con số ấy phải được chiết khẩu tại một mức lãi suất phủ hợp về thời điểm anh ta tốt nghiệp. Kết quả nhận được tương đương với giá trị kinh tế nội tại của học đại học.

Một số sinh viên tốt nghiệp sẽ thấy rằng giá trị số sách của việc học đại học vượt qua giá trị nội tại của nó, có nghĩa là bất cử ai trà tiền cho việc đi học đại học đã không nhận ra (hoặc không chắc chắn) được giá trị của đồng tiền anh ta có được trong tương lai. Ở trường hợp khác, giá trị nội tại của đi học đại học sẽ vượt xa giá trị số sách của nó, kết quả này chứng tỏ vốn đã được triển khai một cách khôn ngoan (khi họ tin tưởng chắc chắn mình sẽ nhận được giá trị nhiều hơn trong tương lai). Trong tất cả trường hợp, rõ ràng là giá trị số sách là không có nhiều ý nghĩa như là một chỉ bảo của giá trị nội tại.

Việc ai đó cố gắng “ước tính” giá trị nội tại thành một con só cụ thể bằng một cách máy móc dựa trên tiềm năng tăng trường, mức lãi suất chiết khấu mà bỏ qua rủi ro tác động lên môi trường kinh doanh, tức giá trị nội tại được tính toán sẽ không chính xác. Bên cạnh đó, những “tài sản tuyệt vời” thường sẽ tạo ra “dòng tiền nhiều hơn” so với giá trị trên sổ sách của nó. " …

11 Likes

Nếu một cty tăng trưởng đang bán với mức giá so với thu nhập thấp hơn tỉ lệ tăng trưởng hãy mua nó ngay lập tức .

Nếu bạn chưa hiểu khái niệm này hãy tương tác. tôi sẽ lập tức giải thích bằng một vd cụ thể ngay lập tức tại nơi cổ phiếu FRT .

1 Likes

Định giá giá trị nội tại của doanh nghiệp là một nghệ thuật hơn là một môn khoa học toán chính xác .

1 Likes

Khi con lắc cảm xúc di chuyển đến vùng bi quan tuyệt cùng cũng là lúc VINH QUANG CỦA MỘT NHÀ ĐẦU TƯ LÃO LUYỆN

Họ không cố mua ở đáy, họ mua khi mọi người bi quan nhất, cổ phiếu họ theo dõi rẻ chiết khấu sâu, họ giữ lâu dài và đó là cách họ luôn luôn chiến thắng đậm trên thị trường. và mỗi lần như vậy họ lại giàu càng giàu thêm

Vậy đó là những cổ phiếu nào?

1 - Cp có hoạt động kinh doanh cốt lõi tốt, ổn định, có biên lợi nhuận gộp cao, có tỉ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư cao hoặc tăng doanh thu lợi nhuận do mở rộng kinh doanh .
2 - Những cty đăc biệt có tiến triển kinh doanh, m&a, chia tách, hoạt động theo chu kỳ mà chu kỳ sxkd đang tốt lên, mở rộng tồn kho…vv

3 - Những cty hưởng lợi chính sách CỦA CHÍNH PHỦ vd như cảng biển, logistic, năng lượng, xuất khẩu .

5 - Bank ôm dài, hoặc đánh theo chu kỳ tín dụng mở rộng thu hẹp. Ngành dược, ngành bảo hiểm có thể đánh quanh năm ngày tháng vì ít bị ảnh hưởng vĩ mô.

6 - Những cty có thương hiệu, vốn hoá lớn làm ăn kinh doanh tốt, khi thị trường giảm là cơ hội, vì chỉ khi đó giá nó mới giảm cho mà vào hàng với giá chiết khấu và luôn đảm bảo danh mục không bao giờ bị lỗ, miễn bạn vô hàng khi giá chiết khấu, sẽ dành luôn lợi nhuận 50-100% trong nửa năm…

Người thông minh và kinh nghiệm đang vui sướng vì họ trông chờ có được món đồ sa sỉ với giá chiết khấu .

Mục tiêu không phải mua đáy bán đỉnh, mục tiêu mua khi giá chiết khấu và nắm giữ hoặc bán khi có mục tiêu mới tốt hơn .

5 Likes

Máy móc là để trả lời, con người là để đặt câu hỏi .

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG NHẤT CẦN XEM XÉT LÀ:

Nó có phải là một doanh nghiệp đơn giản để hiểu và đánh giá không?

Các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp bền vững như thế nào?

Tính kinh tế của doanh nghiệp hấp dẫn đến mức nào?

Có thâm dụng vốn và vốn lưu động không?

Nó có phải là một doanh nghiệp sử dụng nhiều tài sản không?

Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty nhạy cảm như thế nào với sự

biến động của giá nguyên vật liệu?

Liệu có thể tăng giá các sản phẩm cuối cùng của mình, điều chỉnh theo lạm phát mà không làm ảnh hưởng đến tăng trưởng đơn vị-sản lượng của mình không?

Công ty có cơ cấu chi phí cồng kềnh không?

Hoạt động kinh doanh có được tài trợ nhiều bởi nợ không?

Có thường xuyên pha loãng vốn chủ sở hữu theo giá của cổ đông hiện hữu không?

Doanh nghiệp có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong bao lâu?

Chặng đường tăng trưởng có thực sự dài?

Quy mô thị trường mà công ty hoạt động là bao nhiêu?

Lợi tức trên vốn đầu tư có vượt quá 20% không?

Công ty có thị phần và tâm trí thống trị không?

Có đủ cơ hội để tái đầu tư lượng tiền mặt dư thừa mà công ty tạo ra không?

Họ đã làm gì với tiền mặt dư thừa trong quá khứ?

Có những người chơi mới tham gia vào thị trường đe dọa những người chơi đương nhiệm không?

Ban quản lý có trung thực và có năng lực không?

Họ có phân bổ vốn tốt và hợp lý không?

Họ có đối xử công bằng với các cổ đông thiểu số không?

Công ty có tạo ra giá trị vượt quá ít nhất là một dollar so với mỗi dollar mà họ đã giữ lại trong thập kỷ qua không?

5 Likes

Các khía cạnh ĐỊNH TÍNH QUAN TRỌNG HƠN CÁC YẾU TỐ ĐỊNH LƯỢNG. Đó là lý do tại sao đầu tư là một nghệ thuật sáng tạo hơn là một môn khoa học khó. Những nhà đầu tư, những người cố gắng định lượng mọi chi tiết chết tiệt cuối cùng lại mua những món hời rẻ về mặt thống kê. (mua quá khứ, trong khi tương lai không có gì)

  • Nhà đầu tư lớn COI TRỌNG GIÁ TRỊ, các nhà đầu tư trung bình COI TRỌNG GIÁ CẢ.
  • Điều quan trọng là ĐÚNG GẦN ĐÚNG HƠN LÀ SAI CHÍNH XÁC.
4 Likes

Tôi đang trả quá nhiều hay trả quá cho một doanh nghiệp chất lượng?

Đây là một câu hỏi tuyệt vời. Đó không chỉ là một câu hỏi hay mà còn quan trọng bởi vì không có câu trả lời chắc chắn và phương pháp chính xác để tìm ra.

3 Likes

CHÌA KHÓA LÀ CHỜ ĐỢI, KHÔNG PHẢI TÌM KIẾM.

  • Khi một người béo phì bước vào, bạn biết anh ta đang thừa cân, bạn không cần phải biết anh ta nặng 110 kg. Nếu bạn là một huấn luyện viên bóng rổ, bạn đang tìm kiếm những chàng trai cao ráo. Bạn không cần phải biết rằng họ được đo lường chính xác 1.8m hay 2m.
6 Likes

Nếu người ta có thể đơn giản mở rộng chân trời đầu tư và suy nghĩ trong nhiều thập kỷ.

  • “Đối với một người đàn ông với cái búa, mọi thứ giống như một cái đinh. Những gì bạn cần là một túi đầy dụng cụ.” Bạn cần phải đánh giá một doanh nghiệp từ các điểm thuận lợi khác nhau.
4 Likes

ĐẶT RA MỘT LOẠT CÂU HỎI HAY MÀ KHÔNG CẦN PHẢI TÌM RA CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG. f

1 Likes

Rakesh Jhunjhunwala ndt với giá trị tài sản ròng là 4,3 tỷ đô la khuyên :

  • Đừng bao giờ lựa chọn con đường đầu tư ngắn hạn

  • Luôn có tiền mặt dự phòng trong tay để nắm bắt cơ hội khi nó đến. Thông thường, các nhà đầu tư đặt tất cả tiền của họ vào thị trường chứng khoán, đó là một thực tế xấu vì lịch sử cho thấy rằng lợi nhuận linh hoạt luôn có tính chu kỳ.

3 Likes

chủ đề đáng suy nghĩ .

1-1-1

4 Likes

chờ .

1 Likes

11111-1645698916

2 Likes

không ngừng học chăng? hay người vĩ đại?
Benjamin Franklin

Như một nhân tố mạnh mẽ, Graham đã đưa ra khái niệm giá trị cho một chủ sở hữu tư nhân mà nếu sẵn sàng bán đi toàn bộ doanh nghiệp. Và điều đó đã tính toán được trong nhiều trường hợp. Nếu bạn có thể lấy giá cổ phiếu rồi nhân với số lượng cổ phiếu và nhận được 1/3 hay ít hơn giá trị bán ra thì ông ấy nói rằng bạn đang có rất nhiều lợi thế cho riêng mình.

2 Likes

Ngay cả với một người già nghiện rượu đang kinh doanh một ngành trì trệ thì một sự vượt xa đáng kể giá trị thực trên cổ phiếu sẽ cung cấp cho bạn một ý nghĩa là tất cả những điều tốt đẹp có thể sẽ đến với bạn. Bạn có được một biên độ an toàn khổng lồ

1 Likes

Bản chất của những người đang cầm búa – đó là mọi vấn đề đều trông như cái đinh .

Theo thời gian khái niệm Ben Graham cổ điển có chút tiến hoá. Dần dần thì thế giới trở nên khôn ngoan hơn và những món hời thực sự rõ ràng đã biến mất.

Những người theo Ben Graham đã thích ứng bằng cách thay đổi đường chuẩn của riêng họ. Họ bắt đầu xác định một món hời theo cách khác. Và họ tiếp tục thay đổi định nghĩa để họ có thể tiếp tục làm những gì mà họ luôn làm. Và nó vẫn hoạt động khá tốt. TÌM NHỮNG MÓN HỜI VỚI GIÁ MUA THẤP HƠN NHIỀU GIÁ TRỊ THỰC .

1 Likes