Sgr-------hàng cấm mua bán

I. QUÁ KHỨ 2016-2020
1. Ban lãnh đạo

  • Cơ cấu cổ đông lớn
    Co cau SGR
    Cổ phiếu lưu hành bên ngoài 15-20%, khối lượng giao dịch trung bình 100K/1 phiên

2. Kết quả kinh doanh
Chi tieu kd SGR
Trung bình 4 năm cổ tức 45%

3. Investing 1/1/2016 ~ 7/4/2021

Nhân 7 lần tài khoản
II. TƯƠNG LAI 2021-2025
1. Mục tiêu
Tuong lai SGR
Tăng vốn 800 tỉ, quý 4-2022
Tăng vốn 1000, quý 2-2024
2. Dự án

Trâu cầy 10 năm không hết đất
3. Ban lãnh đạo
HDQT 2021-2025

Link Tham gia VIP cùng cổ phiếu bất động sản của nhóm nhà đầu tư cổ phiếu SGR: Nhóm: SGR - Hồ Chí Minh

4 Likes

Múc xong xoá mật khẩu 5 năm quay lại x10 lần

SGR dạo này đánh thô bỉ quá. bác lựa lúc này PR thì gạch đá đếm sao hết :smiley:

2 Likes

Giờ lấy đất của SGR ném chết người đấy cậu

Link Tham gia VIP cùng cổ phiếu bất động sản của nhóm nhà đầu tư cổ phiếu SGR: Nhóm: SGR - 2

1 Likes

Miếng bánh mì còn sót lại ở ngành cổ phiếu bất động sản!

SGR toàn bị chủ tịt úp bô thôi nản lắm.

2 Likes

Bọn bất lương nhỉ

1 Likes

Bán cả cty

1 Likes

Ông Hải sang tay 3.5 triệu cổ về tay REEland, đồng thời nằm trong Hội Đồng nhiệm kỳ 2021-2025 ( Đại diện cho reeland)
Ông Phát hết nhiệm kỳ nên cả vợ và ông Phát bán hết 150k cổ (tăng freeload)


Chỉ có ai hiểu được mới lọt top 20% giàu có trong xã hội

Nếu thuận lợi trong nhiệm kỳ này SGR làm lợi cho cổ đông X10-X20 lần nếu giá đất không thay đổi. Trong kịch bản khả quan đất X2 thì tiền đè chết người

1 Likes

1
Dự án triển khai năm 2021

1 Likes


Lợi nhuận 300 tỉ trong năm nay cổ tức 110% lặp lại chăng?KK

Ong Hai
Bán công ty mà lại nằm trong hội đồng quản trị à bạn, KK!

kk…đúng rồi, SGR nhìn tỷ lệ sở hữu của gđ ông Thu và gđ Mai Thanh (REE) thì tôi dám khẳng định riêng về lãnh đạo hơi bị quá ngon luôn chứ bán cả cty với úp bô cái gì

Hãy nhớ rằng một công ty muốn phát triển mạnh mẽ thì ông chủ phải là người điều hành

1 Likes

cả mâm toàn thịt ■■■ còn mỗi miếng bánh mì sót lại

Hàng chất X7 lần 4 năm vừa qua

1 Likes