ST Robot phím hàng

Bảng tổng hợp những cổ phiếu, nhận định mà ST Robot đã post ở đây:

HUT ngày 11/06/21: HUT - Con đường vượt mệnh

CKG ngày 16/06/21: CKG - khủng long miền Tây thức giấc

DRI ngày 12/05/2021: DRI -Khuyến nghị mua

VCS ngày 25/06/2021: VCS - hero return

MSN ngày 30/06/2021: MSN - Màu xanh hy vọng

VIB ngày 08/07/2021: VIB - cổ phiếu mạnh nhất của một nhóm ngành mạnh nhất

Nhận định thị trường ngày 09/07/2021: Nhận định VNINDEX